PDOK

PDOK Kaart Wizard

Uitleg - Parameters vs JavaScript

De achtergrondkleur van de tekst geeft aan of een URL met parameters wordt aangeroepen of dat een html-pagina met JavaScript code wordt aangeroepen. Indien de achtergrondkleur licht is (zoals bij deze tekst) dan wordt de URL van de API aangeroepen met parameters. Indien de achtergrondkleur donker is dan wordt een html-pagina aangeroepen waarin met JavaScript variabelen worden gevuld en functies worden aangeroepen.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1: Lege aanroep

Dit voorbeeld laat zien wat er gebeurt wanneer de api.html die wordt gebruikt in de links wordt aangeroepen zonder parameters.

Voorbeeld 2: Marker met Popup op Texel

Demonstreert API met gebruik van de parameter features en pdoklayers waarmee een met de wizard ingetekende marker wordt getoond, gecombineerd met de TOP50RASTER als achtergrond.

Voorbeeld 3: Popup bij een marker automatisch tonen

Demonstreert API met gebruik van de parameter hoverpopup waarmee een popup getoond wordt zodra de muis over een marker wordt bewogen.

Voorbeeld 4: KML bestand toevoegen aan de kaart

Demonstreert API met gebruik van de parameter kmlurl waarmee een kmlbestand te gebruiken is als kaartlaag.
Let op, als gevolg van de beveiliging van de browser is het niet mogelijk een KML van een andere server te gebruiken dan waar de PDOKKaart op geserveerd wordt (cross server problematiek). Via het PDOKLoket is het mogelijk een KML te uploaden welke dan gebruikt kan worden in de kaart.

Voorbeeld 5: Zoomen naar een opgegeven locatie

Demonstreert API met gebruik van de parameters loc en zoom waarmee een middelpunt en een zoomnivo wordt opgegeven waarop wordt ingezoomd en waar het middelpunt van de kaart ligt.

Voorbeeld 6: Toon een externe marker op de kaart

Demonstreert API met gebruik van de parameter mloc gecombineerd met de parameter mimg waarmee een locatie wordt opgegeven naar de te gebruiken icoon voor de locatie.

Voorbeeld 7: Toon een benoemde marker op de kaart

Demonstreert API met gebruik van de parameter mloc gecombineerd met de parameter mt waarmee een locatie wordt opgegeven waar een andere dan de standaard icoon getoond moet worden.

Voorbeeld 8: PDOK lagen

Demonstreert API met gebruik van de parameter pdoklayers waarmee de TOP10NL, de CBS Provincie en Gemeentekaart, de AAN en de CBS plaatsnamenkaart worden toegevoegd aan de kaart. De top10 is vanaf een bepaalde schaal niet meer zichtbaar, daarom zijn de CBS kaartlagen toegevoegd om altijd een kaart te zien van de Provincies en gemeenten. Voor een beter begrip van de locatie zijn de namen van de grotere plaatsen toegevoegd. Om de TOP10NL meteen te tonen wordt ingezoomd op zoom=12.
De standaard BRT Achtergrondkaart is hier vervangen door de TOP10NL. Indien de BRT Achtergrondkaart ook in de lijst van de PDOK kaartlagen zou hebben gestaan zou of de BRT Achtergrondkaart of de TOP10NL de ondergrond zichtbaar zijn, afhankelijk van welke de gebruiker activeert voor de ondergrond. Door de BRT als tweede laag na de TOP10NL te zetten is in eerste instantie de TOP10NL de zichtbare kaartlaag.

Voorbeeld 9: tmslayer, tmstype, tmsurl - TMS kaartlaag toevoegen

Demonstreert API met gebruik van de parameter tmsurl gecombineerd met de hieraan verbonden parameters tmslayer en tmstype. De combinatie van tmsurl en tmslayer wordt gebruikt om de URL van de afzonderlijke tiles van de TMS te bepalen en het tmstype geeft aan welke bestandsformaat gebruikt moet worden. De parameter tmstype heeft een standaardwaarde png en is daardoor optioneel.
Via de wizard is het niet mogelijk een TMS toe te voegen aan de kaart, dit is alleen mogelijk via de parameters. In het voorbeeld wordt de Natura 2000 tms laag gebruikt.

Voorbeeld 10: txturl - Tekstbestand toevoegen (1)

Demonstreert API met gebruik van de parameter txturl waarmee een tekstbestand te gebruiken is als kaartlaag. Het formaat van dit tekstbestand is (tab-gescheiden):
lat(tab)lon(tab)title(tab)description
450000(tab)140000(tab)Ministerie ELenI (Economische Zaken Landbouw en Innovatie)

Let op, na de laatste regel in een tekstbestand moet altijd return gegeven worden! Is dit niet het geval, dan wordt de laatste marker niet getoond.

Voorbeeld 11: txturl - Tekstbestand toevoegen (2)

Demonstreert API met gebruik van de parameter txturl waarmee een tekstbestand te gebruiken is als kaartlaag.
Het formaat van dit tekstbestand is (tab-gescheiden):
lat(tab)lon(tab)title(tab)description(tab)styleType
450000(tab)140000(tab)Ministerie ELenI (Economische Zaken Landbouw en Innovatie)(tab)mt9

Let op, na de laatste regel in een tekstbestand moet altijd return gegeven worden! Is dit niet het geval dan wordt de laatste marker niet getoond.

Voorbeeld 12: txturl - Tekstbestand toevoegen (3)

Demonstreert API met gebruik van de parameter txturl waarmee een tekstbestand te gebruiken is als kaartlaag.
Het formaat van dit tekstbestand is (tab-gescheiden):
lat(tab)lon(tab)title(tab)description(tab)iconSize(tab)iconOffset(tab)icon
450000(tab)140000(tab)Ministerie ELenI (Economische Zaken Landbouw en Innovatie)(tab)32,37(tab)16,-37(tab)https://kaart.pdok.nl/api/markertypes/information_green.png

Let op, na de laatste regel in een tekstbestand moet altijd return gegeven worden! Is dit niet het geval dan wordt de laatste marker niet getoond.

Voorbeeld 13: WMS Nationaal wegenbestand

Demonstreert API met gebruik van de parameters wmsurl en de daaraan gekoppelde parameter wmslayers waarmee een WMS toe te voegen is als kaartlaag.
Let op, de in dit voorbeeld gebruikte WMS van het Nationaal Wegenbestand wordt pas zichtbaar vanaf zoomnivo 8. Via de wizard is in te stellen dat meteen naar de juiste locatie en de correcte schaal gesprongen wordt zodat de kaartlaag meteen zichtbaar is. Via de wizard is het ook mogelijk iedere willekeurige WMS toe te voegen aan de kaart.

Voorbeeld 14: wmtslayer, wmtsmatrixset, wmtsurl - WMTS toevoegen

Demonstreert API met gebruik van de parameters wmtsurl en de daaraan gekoppelde parameters wmtslayer en wmtsmatrixset waarmee een WMTS toe te voegen is als kaartlaag. Dit is ook mogelijk via de Wizard. Ga hiervoor via de knop 'Meer opties' naar de tab 'Optie: Extra kaartlaag toevoegen'.

Voorbeeld 15: Kaart met WMS en PDOK zoekfunctie

Demonstreert de gegeneerde code in een html pagina. Hierbij wordt ingezoomd op een locatie en worden de BRT Achtergrondkaart en de Gemeentegrenzen gebruikt in de kaart. De gemeentegrenzen kaartlaag is via de wizard toegevoegd aan de kaart. De zoekfunctie maakt gebruik van de PDOK Locatieserver.

Voorbeeld 16: marker - Marker en extra kaartlaag

Demonstreert de gegeneerde code in een html pagina. Hierbij wordt ingezoomd op een locatie en worden de BRT Achtergrondkaart en de TOP50Raster WMTS gebruikt in de kaart plus wordt een marker getoond in De Slufter op Texel.
Dit kan ook met een URL met parameters naar de PDOKKaart bereikt worden. Deze URL kan dan als link, in een iFrame of in een Object gebruikt worden.

Voorbeeld 17: gecombineerde markers - Meerdere soorten markers en een WMS

Demonstreert de gegeneerde code in een html pagina. Hierbij wordt ingezoomd op een locatie en wordt de TOP10NL WMTS gebruikt in de kaart plus worden gecombineerde markers getoond van een voetbalvereniging. Daarnaast wordt een WMS met luchtfoto's toegevoegd aan de kaart.
Let op, dit kan niet met de wizard gegenereerd worden omdat deze altijd de BRT Achtergrondkaart toevoegd als basislaag. In de code moet de BRT Achtergrondkaart vervangen worden door de TOP10NL.

Voorbeeld 18: wfs - Gebruik van een WFS in de kaart

Deze pagina is gemaakt op basis van de door de Wizard gegenereerde HTML code. Nadat de pagina geopend is en ingezoomd is op een opgegeven locatie worden de stadspolygonen uit de AHN WFS opgehaald van het gebied dat getoond wordt in de kaart.
Let op, dit kan niet met de wizard gegenereerd worden. De wizard ondersteund geen WFS. Ook is voor dit voorbeeld een proxy vereist.

Voorbeeld 19: kml - Gebruik van de kml van de provicie Utrecht

Deze pagina is gemaakt op basis van de door de Wizard gegenereerde HTML code. Nadat de pagina geopend is wordt de KML met de provinciepolygoon van Utrecht ingelezen als OpenLayers Vector Layer.

Voorbeeld 20: locationtool - Coordinaat van een punt opslaan

Punt intekenen en locatie opslaan in x en y veld. In dit voorbeeld kan een punt ingetekend worden tussen de zoomnivo's 8 en 13.
Let op, een eenmaal ingetekend punt kan niet verplaatst worden!

Voorbeeld 21: locationtool - Coordinaten van een lijn opslaan

Lijn intekenen en locatie opslaan in wkt veld. In dit voorbeeld kan een lijn ingetekend worden tussen de zoomnivo's 8 en 13.
Let op, een eenmaal ingetekende lijn kan niet verplaatst worden!

Voorbeeld 22: synchroon/gekoppeld - Meerdere kaarten die interacteren

Demonstreert het meervoudig gebruik van de api op 1 pagina. Een wijziging in de ene kaart leidt tot een wijziging in de andere kaart.

Voorbeeld 23: Markers - Eigen markerdefinitie bestanden gebruiken

Demonstreert het gebruik van een eigen definitie bestand met markers. Na de verwijzing in het HTML bestand naar de api moet verwezen worden naar het JavaScript bestand met de marker definities.

Voorbeeld 24: Markers -Sinterklaasintocht

Demonstreert het gebruik van een eigen definitie bestand met markers. Er worden enkele animated-gifs gebruikt als marker.

Voorbeeld 25: Opacity - Achtergrondlagen een lichtere kleur geven

Demonstreert het gebruik van opacity op de PDOK achtergrondkaartlagen. Tevens wordt getoond hoe een niet achtergrondkaartlaag (zoals de TOP50 Vector WMTS) tot achtergrondkaartlaag gemaakt kan worden.

Voorbeeld 26: Informatie opvragen - Informatie opvragen van wms kaartlagen

Demonstreert de mogelijkheid van wms kaartlagen informatie op te vragen.

Voorbeeld 27: Data exporteren - Data exporteren uit een WCS (AHN), WFS (Provinciegrenzen) of een WMS

Demonstreert de mogelijkheid om data te exporteren uit een WCS, WFS en WMS. Van de WebCoverage Service van de AHN wordt een GeoTIFF gevraagd. Van de Web Feature Service van de Provinciegrenzen wordt een gezipte shapefile opgevraagd. Hierbij krijgt de zip-file de naam van de kaartlaag plus de extent waarnaar gekeken werd. Van de Web Mapping Service wordt de KML opgevraagd van de Gemeentegrenzen en de Provinciegrenzen.

Voorbeeld 28: Kaart gezoomd naar het opgegeven adres (indien het gevonden kan worden)

Demonstreert API met gebruik van de parameter q waarmee een adres gezocht kan worden en hierop ingezoomd kan worden

Voorbeeld 29: Kaart gezoomd naar het opgegeven adres (indien het gevonden kan worden) en de opgegeven marker om het adres mee weer te geven

Demonstreert API met gebruik van de parameters q in combinatie met mt waarmee een adres gezocht kan worden en hierop ingezoomd kan worden en het gevonden adres met de opgegeven marker weergegeven kan worden