PDOK Kaart API

Aanroepen met URL parameters

De Kaart Wizard genereert een URL waarin alle informatie opgeslagen is. Deze URL kan ook zonder de Wizard gemaakt worden met behulp van query parameters

api.html?
mapdiv=map_vialink&
zoom=3&
showlayerswitcher=true&
showzoom=true&
shownavigation=true&
showscaleline=true&
showmouseposition=true&
loc=170000%2C470000&
markersdef=http%3A%2F%2Fdemo-geoservices.rijkswaterstaat.nl%2Fpdokkaart%2Fapi%2Fjs%2Fpdok-markers.js&
layersdef=http%3A%2F%2Fdemo-geoservices.rijkswaterstaat.nl%2Fpdokkaart%2Fapi%2Fjs%2Fpdok-layers.js&
pdoklayers=BRT

De Wizard kent een aantal beperkingen:

 • lengte url

 • complexiteit wizard

 • wizard is bedoelt voor eenvoudige kaartjes, niet voor grote

webapplicaties (de JavaScript API kan daarvoor wel als basis dienen).

JavaScript API

o-informatie diensten (WMS, WFS, WMTS, KML, GeoJSON.) van PDOK te tonen.

Via de globale PDOK.api en OpenLayers map JavaScript objecten kan een ontwikkelaar met wat regels de PDOKKaart als basis gebruiken voor een (veel) uitgebreidere kaart-pagina.

Notitie

in principe is PDOKKaart een dunne wrapper om OpenLayers heen, een mooie basis maar voor echt uitgebreide kaart-applicaties is het misschien net zo eenvoudig om zelf iets vanaf scratch te bouwen?

Alle code (pdok-api.js) wordt in principe opgehaald van een centrale website. Alleen configuratie staat lokaal of in de webpagina.

{
  "mapdiv":"map_101",
  "zoom":3,
  "showlayerswitcher":true,
  "showzoom":true,
  "shownavigation":true,
  "showscaleline":true,
  "showmouseposition":true,
  "loc":"170000, 470000",
  "baselayers":[{"id":"BRT","visible":true}],
  "markersdef":"https://demo-geoservices.rijkswaterstaat.nl/pdokkaart/api/js/pdok-markers.js",
  "layersdef":"https://demo-geoservices.rijkswaterstaat.nl/pdokkaart/api/js/pdok-layers.js"
};

Notitie

de ‘standaardlagen’ en de ‘markers en lijnen’ zijn geconfigureerd in aparte JSON bestanden, en kunnen dus worden vervangen door ander beter voor uw situatie eeigende lagen en makers/symbolen.

Ontwikkelen: zorg dat bovenin de pdok-api.js de twee meest benodigde URL’s goed zijn geconfigureerd:

Pdok.ApiUrl = "https://kaart.pdok.nl/pdokkaart/api";`
OpenLayers.ProxyHost = “https://<UWDOMEIN>.nl/cgi-bin/proxy.py”